Wyroby z elastomeru poliuretanowego ( PU)

Wyroby z elastomeru poliuretanowego ( PU)

Wyroby z poliuretanu:

  • sita do przesiewaczy – wszystkie typy

b_0_0_0_00_images_21

  • zgarniacze do czyszczenia taśm
  • fartuchy na oburtowania przenośnika
  • płyty na wykładanie przesypów gładkie i grzebieniowe

b_0_0_0_00_images_17
Oferowane płyty służą jako zabezpieczenie przed wycieraniem ścian przesypu, zabezpieczenie przed oklejaniem się ścian przesypu oraz jako wygłuszenie.


Oferujemy również:

  • osłony wideł wózków widłowych
  • wkładki sprzęgieł
  • wkładki pługów śnieżnych
  • inne elementy formowe

b_0_0_0_00_images_25

[spacer]
Zgarniacze taśm z systemem samonapinającym

z wymiennymi skrobakami na bazie poliuretanu, stosowane dla przemysŁu chemicznego, kopalni kruszyw, transportu miału itp.