horso by themebuzz

Łoże udarowe do przenośnika taśmowego

Łoże udarowe stosowane jest w przenośnikach taśmowych celem odbierania udaru spowodowanego spadającym materiałem w miejscu załadunku taśmy. Łoże udarowe stosuje się zamiennie za krążniki pierścieniowe które nie wytrzymują udaru spowodowanego spadającym materiałem i często są blokowane przez zatarte łożyska. Łoża udarowe wykonane są z kompozytu gumy z zawulkanizowanym profilem aluminiowym do montażu śrub oraz polietylenu wysokocząsteczkowego, który stosowany jest celem uzyskania małego współczynnika tarcia.

Zalety stosowania łoża udarowego: