horso by themebuzz

Wyroby z elastomeru poliuretanowego (PU) - oburtowania przenośników i inne

Wyroby z poliuretanu:

Oferowane płyty służą jako zabezpieczenie przed wycieraniem ścian przesypu, zabezpieczenie przed oklejaniem się ścian przesypu oraz jako wygłuszenie.

Oferujemy również:

Zgarniacze taśm z systemem samonapinającym

Z wymiennymi skrobakami na bazie poliuretanu, stosowane dla przemysŁu chemicznego, kopalni kruszyw, transportu miału itp.